"Pomyśl dobrze głowo,
nim wymówisz słowo"
sebastian.adam.kedra@gmail.com